DECKING FLOOR

วิธีการติดตั้งไม้พื้นภายนอกบนคอนกรีต

การเตรียมพื้นปูน: ต้องเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ, Slope 1/200 เช่น พื้นที่ 200 ซม. : Slope 1 ซม.


 1. วางโครงตง ระยะห่าง 30 ซม. หรือน้อยกว่านั้น ให้ปลายห่างจากผนังทั้งสองด้านอย่างน้อย 5 มม.
 2. ยึดโครงตงกับพื้นปูน
  • สว่านดอกขนาด 3/16 เจาะนำก่อน โดย เว้นหัว-ท้าย 10 ซม. ส่วนตัวถัดไปให้เว้นห่างทุก 40 ซม.
  • นำตงที่เจาะมาวางลงพื้น มาร์คตำแหน่งและเจาะฝังพุกพลาสติก
  • เจาะพื้นคอนกรีตเพื่อฝังพุกโดยใช้สว่านโรตารี่ดอกขนาด 6.5 มม. ขนาด 7 นิ้ว
  • วางไม้ตงตามตำแหน่งฝังพุกแล้วทำการยึดตงด้วยสกรูเกลียวปล่อย ขนาด 7×25 นิ้ว ให้วางตงห่างกัน 30 ซม. (กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง) ยึดต่อไปเรื่อยๆ (สามารถนำเศษมาใช้วางต่อได้เลย)
 3. ติดตั้งไม้พื้นแผ่นแรก
  • กรณีเริ่มจากผนัง ใช้คลิปล็อคสแตนเลสเป็นตัวเริ่ม โดยยึดคลิปกับไม้ตงแล้วค่อยนำไม้พื้นดันล็อคเข้าไป
  • กรณีเริ่มจากด้านนอกหรือด้านที่ต้องปิดขอบ ใช้สกรูเกลียวปล่อย ยิงยึดไม้พื้นได้โดยตรงจากด้านนอกเป็นมุมเฉียง 45 องศา
 4. ติดตั้งไม้พื้นแผ่นต่อไป
  • นำคลิปล็อคพลาสติกสีดำ ล็อคและทำการยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยตลอดทั้งแนวตรงกึ่งกลางโครงตง (โดยต้องใช้สว่านเจาะนำก่อนยึดสกรูเกลียวปล่อยเสมอ)
  • ยิงแผ่นและแนวต่อไปเรื่อยๆ โดยต้องเว้นระยะปลายไม้ประมาณ 3 มม. เสมอ
  • รอยต่อไม้ต้องเสริมโครงตงอีกเส้นเป็นการเบิ้ลตงเพื่อป้องกันปลายไม้กระดก (กรณีพื้นไม่ได้ระดับ สามารถยิงคลิปล็อค 1 ตัว ยึดปลายไม้ทั้งสองข้างเพื่อให้ปลายไม้เรียบเท่ากัน)
 5. ติดตั้งไม้ปิดขอบ
  • ติดมุม 45 องศา
   สว่านดอกขนาด 3/8 เจาะกล้านลึก 3 มม. โดยเจาะให้ห่างกันทุกๆ 30 ซม.
   สว่านดอกขนาด 1/8 เจาะนำทะลุตามตำแหน่งที่เจาะคว้านไว้ในตอนก่อนหน้านี้
   ยึดไม้ปิดขอบกับแผ่นไม้พื้นหรือโครงตงด้วยสกรูขนาด 7ป25 นิ้ว ตามตำแหน่งให้ครบทุกจุด
 6. ปิดหัวสกรูและเก็บงาน
  • ทำพินปิดหัวสกรูโดยนำเศษไม้มาผ่าหนา 3 มม.
  • ใช้ตุ๊ดตู่ขนาด 9 มม. ตอกไม้ที่ผ่าไว้ในตอนต้น
  • นำพิสวงกลมที่ได้มาปิดหัวสกรู (สามารถใช้กาวร้อนหยอดช่วยเพิ่มเติม)
  • ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง เก็บงานให้สวยงาม

วิธีการติดตั้งไม้พื้นภายนอกบนโครงเหล็ก: ..

 1. การเตรียมโครงเหล็ก
  • คานเหล็กให้ใช้ขนาด 2×4 นิ้ว / ตงเหล็ก 1.5×3.5 นิ้วขึ้นไป / ระยะห่างโครงต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ซม.
 2. การยึดโครงตง
  • ยึดโครงตงไม้เทียมตามแนวยาวตงเหล็กด้วยสกรูปลายสว่านโดยต้องเจาะนำโครงตงก่อนเสมอ
 3. ยึดพื้นไม้เทียม / ปิดขอบ
  • ตามมาตรฐานการติดตั้ง พื้นไม้บนพื้นคอนกรีต