AfterSale-Service

การเคลมผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนเตรียมเอกสาร

ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร ก่อนแจ้งการเคลมดังนี้

1. หลักฐานเอกสาร ที่สามารถยืนยันการซื้อ-ขายสินค้าได้
2. เอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกันสินค้า
3. รายละเอียดปัญหาเบื้องต้นพร้อมภาพถ่ายหรือวิดิโอ
4. ชื่อและเบอร์โทรสำหรับการติดต่อกลับ

** กรณีไม่มีเอกสารที่สามารถยืนยันการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้า เช่น ใบเสร็จ , ใบสั่งซื้อ , ใบกำกับภาษี เป็นต้น 
** การสำรวจหน้างานเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ เท่านั้น 

 1. การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า ไม้เทียมวัสดุนิยม  

3. ข้อยกเว้นการรับประกัน ภายในระยะเวลาการรับประกัน

 • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงการกองเก็บ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
 • คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยางไม้ เชื้อรา คราบฝังลึกจากน้ำท่วมขัง คราบอาหารเป็นต้น
 • WPC PE สำหรับใช้ภายนอก
 • WPC PVC ใช้งานได้ภายในและกึ่งภายนอก(ไม่โดนแดดส่องโดยตรง) เท่านั้น
 • การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ การไม่ได้รับแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนแปลงสี หากมรการซื้อสินค้าจากเวลาที่แตกต่างกันออกไป
 • การผิดรูปหรือรอยแตกขนาดเล็กเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ สารอินทรีย์หรืออื่นๆ หลังการใช้งานไปแล้ว
 • การใช้การชุบผิวหรือสารเคมีอื่นๆ รวมถึงสารเคลือบหรือยาฆ่าแมลง

4. ไม้เทียมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งมีความแตกต่างทาสีโทน และลายไม้ที่แตกต่าง เลียนแบบธรรมชาติตามไม้จริง ไม่สามารถการันตีความหลากหลายทางสีและลายซึ่งเกิดจากธรรมชาติได้ผู็ซื้อ ผู็ติดตั้งจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสี ลาย และคุณภาพก่อนการติดตั้ง ซึ่งทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงแผ่นที่มีตำหนิแต่ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับเคลมรอยใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้ง

5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากผู้ซื้อไม่นำใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

6.การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่3

7. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ริ้อถอนและติดตั้งใหม่

8. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้าของสินค้า ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยตอบ กลับและแจ้งผลภายในเวลา 45 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งสินค้าชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด อ้างอิงตามตารางมูลค่าความรับผิดชอบของตัวสินค้า

คำเตือน 

 • ควรศึกษาสินค้า วิธีการติดตั้งสินค้าและข้อแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัด และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ ด้วยมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทฯวัสดุนิยม
 • ไม้เทียม WPC ไม่สามารถใช้เป็นโครงสร้างหลักภายนอกและภายในได้ (ยกเว้นโครงตง)
 • ไม่ควรทาสีทับ หรือใช้งานโดยตรงกับกรด หรือด่างประเภทรุนแรง กับสินค้าโดนเด็ดขาด
 • สินค้าทดแทนวัสดุธรรมชาติ อาจมีการซีดจางของสี และลายไม้อาจร่อนจากการใช้งาน

การดูแลรักษา

 • ให้วิธีรักษาเสมือนไม้จริง มั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณไม้เป็นระยะนาน
 • การทำความสะอาดสามารถใช้น้ำเปล่าทำความสะอาดได้ทั่วไป หากเกิดมีคราบสกปรกให้ใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่าทำความสะอาดคราบสกปรกแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าตาม
 • หากเกิดคราบฝังลึกให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสม ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซน์ หรือไซเดียมไฮเปอร์คลอไรค์ผสมน้ำและทำความสะอาดคราบ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งเรื่องเคลม และติดต่อเจ้าหน้าที่

 

   เวลาทำการ รับเรื่อง – ติดต่อเจ้าหน้าที่

   จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น