Innovator X Forum ภายใต้แนวคิด Future Building And Architecture Innovation 2024 ครั้งแรกของงานสัมมนาที่รวมเรื่องนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและอาคารไว้ในงานเดียวถึง 3 วันเต็ม (1-3 พฤศจิกายน 2566)

ซึ่งเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง InnovatorX และ Thailand Building Fair เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการสนับสนุนนวัตกรผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ กับผู้ที่สนใจ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคม และช่วยสร้างการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทางวัสดุนิยม ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานและจัดแสดงสินค้า บอกได้เลยว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง Innovator X เห็นถึงความสำคัญของแบรนด์ไม้เทียมวัสดุนิยม ซึ่งภายในงานทางแบรนด์ออกแบบแนวคิดการจัดแสดงสินค้า ภายใต้ความคิด กว่าจะมาเป็นไม้เทียมวัสดุนิยมระดับพรีเมียม เราใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพใดบ้างในการผลิต และที่สำคัญส่วนผสมนั้นจะต้องรักษ์โลก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราออกแบบขึ้นมาโดยเป็นการเล่าเรื่องผ่านไลท์บ็อกซ์ ที่ช่วยสื่อสารการรับรู้ความพิเศษ วาไรตี้ของสินค้า คุณสมบัติพิเศษ Certificate และส่วนผสมในการผลิต ซึ่งงานนี้ตอบโจทย์กับทางไม้เทียมวัสดุนิยมมากๆ เพราะโรงงานการผลิตไม้เทียมวัสดุนิยม ได้การรับรองมาตรฐานสากล และยังเป็นสินค้าที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

ซึ่งภายในงานทั้ง 3 วัน มีการจัดสัมมนา โดยผู้ขึ้นสัมนาจะเป็นผู้ที่มีความถนัดและโดดเด่นในหัวข้อที่ทางงานกำหนดไว้ ซึ่งรู้สึกว่าพิเศษมากๆ ทุกท่านร่วมแชร์ประสบการณ์ และเรื่องราวระหว่างทางในการทำงานจนมาถึงปัจจุบัน ทำให้ได้รับความรู้ และนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 

ถือว่างานของทาง Innovator X เป็นงานที่ดีและตอบโจทย์ความคิดในเรื่อง Future Trend of Design for Property Sectors 2024

แนวโน้มการออกแบบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2024