K.Job's House

MORE DETAILS

ติดตั้งไม้ระแนง ไม้ท่อนภายนอก
บังตารอบตึก บริเวณชั้น2 บนโครงเหล็กกล่อง

ใช้ไม้ระแนง ไม้ท่อนกลวงภายนอก ขนาด 4×1 นิ้ว กลวง และ
1×1 นิ้ว ตัน สี Teak (สักทอง)

Concept

ติดตามแนวตั้ง เว้นระยะห่างค่อนข้างถี่เพื่อบังตาพื้นที่ภายใน
โดยใช้ 4×1นิ้ว สลับตัดขอบเป็นช่วงๆ อากาศยังถ่ายเทได้ดี
ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรมชาติ

Product by

Watsadu Niyom