ศาลาบริเวณหน้าบ้านลูกค้า

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS

งานติดตั้งไม้เทียม Watsaduniyom ในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยใช้ไม้ระแนง รุ่น Timber Tube Series

Concept

ปูตามแนวยาวด้านตั้งเว้นระยะห่างเพื่อความสวยงาม เปิดพื้นที่ว่างไว้ด้านหนึ่งเพื่อความปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดี
บริเวณบ้านมีต้นไม้ให้ความร่มรื่น สามารถ นั่งเล่นพักผ่อนได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน

Product by

Watsadu Niyom