ChiangMai

MORE DETAILS

MORE DETAILS

ECO SERIES–ODK-EH02-TK

ลักษณะกลวงเหลี่ยม ลายร่องดีไซน์ร่วมสมัยไม้พื้นภายนอก รุ่นอีโด่ลักษณะกลวงเหลี่ยมน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปเช่น ตามที่พักอาศัยต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานรับน้ำหนักสูงๆพร้อมกันในทีเดียวให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง