อาคารเอนกประสงค์

Thai Beverage

MORE DETAILS

ติดตั้งไม้ระแนง ไม้ท่อนกลวงภายนอก บังตารอบตึก อาคารอเนกประสงค์
ติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง

ใช้ไม้ระแนง ไม้ท่อนกลวงภายนอก ขนาด 4×2 นิ้ว กลวง และ
2×1 นิ้ว ตัน สี Ekki (น้ำตาล)

Concept

ติดตามแนวตั้ง โดยเว้นระยะห่างค่อนข้างถี่เพื่อบังตา พื้นที่ภายใน อากาศยังถ่ายเทได้ดี
ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรมชาติ

Product by

Watsadu Niyom