ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าไม้เทียม WPC (Wood Plastic Composite)   ลำดับแรกลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มสินค้า WPC วัสดุนิยม ซึ่งแบ่งตามประเภทและหมวดหมู่ ดังตารางด้านล่าง TYPES CATEGORIES SERIES ไม้ภายนอก Floor Decking Eco Series Classic Series Timeless T1 Series Timeless T2 Series Pro Series Solid Series 4″, 6″ Rustic Series Antique Series Prime Series Shield Series Timber Hollow Timber Solid Lath Decoration Series Wall Cladding ไม้ภายใน Wall Panel Timber Tube […]

Read More