WALL CLADDING

วิธีการติดตั้งไม้ผนังภายนอก

 1. วางโครงสร้างรับผนังระยะห่าง 40 ซม. หรือน้อยกว่า (กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง) ให้ปลายห่างจากผนัง/ฝา/พื้น อย่างน้อย 5 ซม.
 2. ยึดโครงไม้เทียมฝังพุก ใช้สว่านเจาะนำโดยเว้นหัว-ท้าย 10 ซม. และตัวถัดไปห่างทุกๆ 40 ซม. นำโครงไม้เทียมที่เจาะนำวางบนผนังปูนจากนั้นกำหนดตำแหน่งฝังพุกพลาสติก
  • เจาะผนังคอนกรีตเพื่อฝังพุกโดยใช้สว่านโรตารี่ ขนาด 6.5 มม. เพื่อฝังพุก
  • เจาะไม้ตงตามตำแหน่งฝังพุก แล้วทำการยึดตงด้วยสกรูเกลียวปล่อย
  • วางตงห่าง 40 ซม. (กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง) ยึดต่อไปเรื่อยๆ
 3. ติดตั้งไม้ผนังแผ่นแรก เริ่มจากล่างขึ้นบนโดยใช้คลิปล็อคสแตนเลสเป็นตัวเริ่มยึดกับโครงตงด้วยสกรูเกลียวปล่อยให้ชิดกับพื้น จากนั้นนำไม้ผนังดันล็อคเข้าไป (โดยหันเกล็ดปลายแผ่นลงราง) ยึดสกรูที่ลิ้นไม้ โดยต้องใช้สว่านเจาะนำทุกๆ 40 ซม. ตามโครง
 4. นำแผ่นไม้แผ่นถัดไป กดล็อคเข้ากับลิ้นไม้ของแผ่นล่างยึดด้วยวกรูที่ลิ้นไม้จนสุดฝ้า ทุกๆ รอยต่อไม้ต้องเสริมโครงไม้เทียมเพิ่มอีก 1 เส้น เป็นการเบิ้ลโครงเพื่อป้องกันปลายไม้กระดกหรืองอ
 5. ติดตั้งไม้ปิดขอบ โดยใช้ฉากปิดขอบยึดติด ตัดเข้ามุม 45 องศา เจาะคว้านลึก 3 มม. ด้วยสว่านดอกขนาด 3/8 โดยเจาะทุกๆ 40 ซม. สว่านดอกขนาด 1/8 เจาะนำทะลุ ตามตำแหน่งที่เจาะคว้านไว้ ยึดไม้ปิดขอบฉากกับแผ่นไม้ผนังด้วยสกรูขนาด 4×1″ ตามตำแหน่งให้ครบทุกจุด
 6. ปิดหัวสกรูและเก็บงาน ทำพินปิดหัวสกรูโดยนำเศษไม้มาผ่าหนา 3 มม. ใช้ตุ๊ดตู่ขนาด 6 มม. ตอกไม้ที่ผ่าไว้ในตอนต้น นำพินวงกลมที่ได้มาปิดหัวสกรู ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง เก็บงานให้สวยงาม

การวางโครงสร้างรับผนัง: ระยะห่าง 40 ซม. หรือน้อยกว่า (กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง) โดยให้ปลายหห่างจากผนัง/ฝ้า/พื้น อย่างน้อย 5 ซม.