การติดตั้งไม้พื้นบนพื้นคอนกรีต:

เตรียมพื้นปูน:

  1. ต้องเรียบไม่เป็นหลุมบ่อ
  2. Slope 1/200 (EX. 200cm. : Slope 1 cm.)

ขั้นตอนการติดตั้ง:

 1. วางโครงตง
  •  ระยะห่าง 30 ซม. หรือน้อยกว่า
  • ให้ปลายห่างจากผนังทั้งสองด้านอย่างน้อย 5 มม.
 2. ยึดโครงตงกับพื้นปูน
  • สว่านดอกขนาด 3/16 เจาะนำก่อน โดยเว้นหัว-ท้าย 10 ซม. ตัวถัดไปห่างทุก 40 ซม.
  • นำตงที่เจาะนำวางพื้น มาณ์คตำแหน่งและเจาะฝังพุกพลาสติก
  • เจาะพื้นคอนกรีตฝังพุกโดยใช้สว่านโรตารี่ดอกขนาด 6.5 มม. ขนาด 7 นิ้ว
  • วางไม้ตงตามตำแหน่งฝังพุก แล้วทำการยึดตงด้วยสกรูเกลียวปล่อยขนาด 7×2.5 นิ้ว วางตงห่าง 30 ซม. (กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง) ยึดต่อไปเรื่อยๆ (สามารถนำเศษมาใช้วางต่อได้เลย)
 3. ติดตั้งไม้พื้นแผ่นแรก
  •  กรณีเริ่มจากผนัง ใช้คลิปล็อคสแตนเลสเป็นตัวเริ่มโดยยึดคลิปกัยไม้ตงแล้วค่อยนำไม้พื้นดันล็อคเข้าไป
  • กรณีเริ่มจากด้านนอกหรือด้านที่ต้องปิดขอบ ใช้สกรูเกลียวปล่อยยิงยึดไม้พื้นได้โดยตรงจากด้านนอกเป็นมุมเฉียง 45 องศา
 4. ติดตั้งไม้พื้นแผ่นต่อไป
  • นำคลิปล็อคพลาสติกสีดำ ล็อคแและทำการยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยตลอดทั้งแนวตรงกึ่งกลางโครงตง (โดยต้องใช้สว่านเจาะนำก่อนยึดสกรูเกลียวปล่อยเสมอ)
  • ยิงแผ่นและแนวต่อไปเรื่อยๆ โดยต้องเว้นระยะปลายไม้ประมาณ 3มม. เสมอ
  • รอยต่อไม้ต้องเสริมโครงตงอีกเส้นเป็นการเบิ้ลตงเพื่อป้องกันปลายไม้กระดก (กรณีพื้นไม่ได้ระดับสามารถยิงคลิปล็อค 1 ตัวยึด ปลายไม้ทั้งสองข้างเพื่อให้ปลายไม้เรียบเท่ากัน)
 5. ติดตั้งไม้ปิดขอบ
  • ตัดมุม 45 องศา
  • สว่านดอกขนาด ⅜ เจาะคว้านลึก 3 มม. โดยเจาะให้ห่างทุก 30 ซม.
  • สว่านดอกขนาด ⅛ เจาะนำทะลุตามตำแหน่งที่เจาะคว้านไว้ในตินก่ินหน้านี้
  • ยึดไม้ปิดขอบกับแผ่นไม้พื้นหรือโครงตงด้วยสกรูขนาด 7×2.5” ตามตำแหน่งให้ครบทุกจุด
 6. ปิดหัวสกรูและเก็บงาน
  • ทำพินปิดหัวสกรูโดยนำเศษไม้มาผ่าหนา 3 มม.
  • ใช้ตุ๊ดตู่ขนาด 9 มม. ตอกไม้ที่ผ่าไว้ในตอนต้น
  • นำพินวงกลมที่ได้มาปิดหัวสกรู (สามารถใช้กาวร้อนหยอดช่วยเพิ่มเติม)
  • ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง เก็บงานให้สวยงาม

การติดตั้งไม้ผนังบนผนังคอนกรีต:

เตรียมผนังปูน: ผนังต้องเรียบไม่เป็นบ่อ

ขั้นตอนการติดตั้ง:

 1. วางโครงรับผนัง
  • ระยะห่าง 40 ซม. หรือน้อยกว่า(กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง)
  • ให้ปลายห่างจากผนัง/ฝ้า/พื้น อย่างน้อย
 2. การยึดโครงไม้เทียมกับผนังปูน
  • ยึดโครงไม้เทียมฝังพุก โดยใช้สว่านดอกขนาด ⅛ เจาะนำก่อนโดยเว้นหัว-ท้าย 10 ซม. และตัวถัดไปห่างทุก 40 ซม.
  • นำโครงไม้เทียมที่เจาะนำวางบนผนังปูนจากนั้นกำหนดตำแหน่งฝังพุกพลาสติก
  • เจาะผนังคอนกรีตเพื่อฝังพุกโดยใช้สว่านโรตารี่ขนาด 6.5 มม. เพื่อฝังพุก
  • วางไม้ตงตามตำแหน่งฝุงพุกแล้วทำการยึดตงด้วยสกรูเกลียวปล่อย
  • วางตงห่าง 40 ซม. (กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง) ยึดต่อไปเรื่อยๆ (สามารถนำเศษมาไว้วางต่อกันได้เลย)
 3. ติดตั้งไม้ผนังแผ่นแรก
  • ให้เริ่มจากล่างขึ้นบนโดยใช้คลิปล็อคสแตนเลสเป็นตัวเริ่มยึดกับโครงตงด้วยสกรูเกลียวปล่อยให้ชิดกับพื้น
  • นำไม้ผนังดันล็อคเข้าไป (โดยหันเกล็ดปลายแผ่นลงล่าง)
  • ยึดสกรูที่ลิ้นไม้ โดยต้องใช้สว่านเจาะนำทุกๆ 40 ซม. ตามโครงไม้เทียม
 4. ติดตั้งไม้ผนังแผ่นต่อไป
  • นำแผ่นไม้แผ่นถัดไป กดล้อคเข้ากับลิ้นไม้ของแผ่นล่าง
  • ยึดด้วยสกรูที่ลิ้นำไม้ แล้วนำแนวต่อๆไป จนสุดฝ้า
  • ทุกๆ รอยต่อไม้ต้องเสริมโครงไม้เทียมเพิ่มอีก 1 เส้นเป็นการเบิ้ลโครงเพื่อป้องกันปลายไม้กระดกหรืองอ
 5. ติดตั้งไม้ปิดขอบ
  • ใช้ฉากปิดขอบ โดยการยึดติด ตัดเข้ามุม 45”
  • เจาะคว้านลึก 3 มม. ด้วยสว่านดอกขนาด ⅜ โดยเจาะทุกๆ 40 ซม.
  • สว่านดอกขนาด ⅛ เจาะนำทะลุ ตามตำแหน่งที่เจาะคว้านไว้
  • ยึดไม้ปิดขอบฉากกับแผ่นไม้ผนังด้วยสกรูขนาด 4×1” ตามตำแหน่งให้ครบทุกจุด
 6. ปิดหัวสกรูและเก็บงาน
  • ทำพินปิดหัวสกรูโดยนำเศษไม้มาผ่าหนา 3 มม.
  • ใช้ตุ๊กตู่ขนาด 9 มม. ติกไม้ที่ผ่าไว้ตอนต้น
  • นำพินวงกลมที่ได้มาปิดหัวสกรู
  • ใใช้กระดาษทรายขัดแต่ง เก็บงานให้สวยงาม

การติดตั้งไม้ผนังบนโครงเหล็ก:

การเตรียมโครงเหล็ก:

 • คานเหล็กให้ใช้หนา 2×4” ตงเหล้ก 1.5×3.5” ขึ้นไป
 • ระยะห่างโครงต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ซม.

การยึดโครงตงกับเหล็ก:

 • สว่านเจาะนำแล้วยิงสกรูเกลียวปล่อยยึดตาม

การติดตั้งไม้ระแนงตันและกลวง:

การเตรียมโครงรับ (เหล็ก):ติดตั้งโครงเหล็กโดยเว้นระยะห่างประมาณ 40-50 ซม.

ขั้นตอนการติดตั้ง:

 1. ติดตั้งไม้ระแนงโดนเว้นระยะห่างตามมที่ต้องการ
  • กรณียึดไม้ด้วยสกรูโดยตรงผ่านหน้าไม้(ด้านหลัง)
   • เจาะนำรูไม้ด้วยดอกสว่าน ⅛ ในระยะห่างเท่ากับโครงเหล็ก
   • เจาะคว้านลึก 3 มม. ด้วยสว่านดอกขนาด ⅜ ตามตำแหน่งที่เจาะนำไว้ในตอนต้น
   • ยึดไม้ระแนงกับโครงเหล้กโดยให้หัวสกรูฝังเข้าไปในผิวไม้ประมาณ 3 มม.
   • ปิดหัวสกรูด้วยพินวงกลมหนา 3 มม. (ใช้กาวร้อนหยอดช่วยเพิ่มเติม)
 2. กรณียึดไม้ด้วยฉาก (ไม้ระแนงหน้าใหญ่)
  • เจาะยึดจากด้านหลังโครงเหล็ก โดยสามารถใช้ซิลิโคน หรือกาวตะปูติดช่วยได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาพประกอบ “ขั้นตอนการติดตั้งไม้ระแนง” วิธีที่ 1 – ด้านบน)
 3. ไม้ระแนงกลวงหน้าใหญ่ กรณีเข้าด้านหลังโครงไม่ได้
  • ให้ยึดทุกจุดตัดไม้เทียม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาพประกอบ “ขั้นตอนการติดตั้งไม้ระแนง” วิธีที่ 2 – ด้านบน)

การติดตั้งไม้ฝ้าเพดาน (Decorative Ceiling Series):

ไม้ฝ้าเพดาน:

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ร่วมกัน:

 • โครงเขี้ยวรับไม้ (Keel)
 • ไม้ปิดร่อง (Louvre Blade)

ภาพหลังการติดตั้ง:

การติดตั้งไม้เทียม Timber Tube Series:

ภาพหลังการติดตั้ง:

Timber Tube Series

การติดตั้งไม้ผนัง (Wall Panel Series):

ไม้ผนัง:

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ร่วมกัน:

  • โครงรับไม้อลูมิเนียม (Aluminium Keel)
  • สกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน (Self-Tapping Screw)
  • ฉากปิดขอบ (Edging)

ภาพหลังการติดตั้ง: