DECORATIVE CEILING SERIES

วิธีการติดตั้งไม้ฝ้าเพดาน

อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessory):

  • โครงเขี้ยวรับไม้ (Keel)
  • ไม้ปิดร่อง (Louvre Blade)

ขั้นตอนการติดตั้ง:

    1. ยึดโครงเขี้ยวรับไม้เทียบกับชุดปรับระดับฝ้าหรือลวดแขวน โดยให้ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.
    2. นำไม้ปิดร่องกดล็อคเข้าช่องว่าง ตามขนาดให้เต็มพื้นที่ก่อน
    3. นำไม้เทียมกดล็อคกับเขี้ยวล็อคไม้โดยตะแคงล็อคด้านเดียวก่อนแล้วค่อยกดอีกด้านลงทีหลัง กดล็อคเส้นถัดไป ทำตามขั้นตอนจบครบพื้นที่โดยรอยต่อปลายไม้ไม่ควรห่างเกิน 3 มม.

โครงเขี้ยวรับไม้กับชุดปรับระดับฝ้าหรือลวดแขวน: ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.