รวบรวมนวัตกรรมสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ไปกับ Handbook จาก InnovatorX โดยทางบริษัทวัสดุนิยม ได้รับเกียรตินำข้อมูลของสินค้าในแบรนด์ไปลงสื่อพิเศษ โดยมี Concept ของ Handbook คือ Green Building 

  ถ้าให้นิยามของความหมายคำนี้ กล่าวได้ว่าเป็นอาคารที่ออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานอาคารสำหรับการออกแบบอาคารเขียวจะมีการเกณฑ์การประเมินว่าอาคารนั้นๆ ผ่านมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งในประเทศไทยมีเกณฑ์ที่ใช้กำหนดในชื่อว่ามาตรฐาน TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ที่จัดตั้งโดย สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ส่วนในประเทศอื่นๆ ต่างมีเณฑ์แตกต่างกันออกไป เช่น ที่อเมริกาจะใช้มาตรฐานLEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ที่สิงคโปร์ใช้มาตรฐาน Green Mark เป็นต้น การเลือกวัสดุสำหรับก่อสร้างอาคารเขียว จึงมุ่งให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่ยั่งยืน ช่วยให้สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุดหรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์จากการสร้างอาคารให้น้อยลง เพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทาง Net Zero มากขึ้น โดยที่อาคารนั้นต้องประหยัดพลังงานและตรงตามมาฐานสำหรับการสร้างอาคารเขียว สำหรับ Handbook เล่มนี้ ได้รวบรวมนวัตกรรมวัสดุที่สามารถใช้ออกแบบหรือช่วยต่อยอดสู่การออกแบบเป็น Net Zero Energy Building ในอนาคต โดยหวังว่าจะมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

PRIME X HONORWOOD “ไม้เทียมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตร ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 80%

WOOD PLASTIC COMPOSITE MATERIAL FOR GREEN BUILDING เมื่อสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความสมดุล เช่นเดียวกับ PRIME X HONORWOOD (ODK-CX01 SERIES) ผลิตภัณฑ์ไม้เทียม ที่พัฒนาจากข้อจำกัดของไม้จริง และปัญหาการใช้งานของวัสดุรุ่นเก่า โดยพัฒนาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ในยุคนี้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนเพื่ออนาคต ผลิตด้วยการใช้นวัตกรรม cO-EXTRUSION ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปที่มีความทันสมัย โดยนำผงไม้ เม็ดพลาสติกพอลิเบอร์ และสารเติมแต่งมาผสมผสานกัน แล้วหลอมออกมาจากเครื่องอัดรีดเป็นแผ่นไม้เทียมจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการหล่อเย็น แล้วตัดตามความยาวที่ต้องการ

ความพิเศษ ที่เหนือกว่า

  • พื้นผิวนูน สวยเหมือนไม้จริง
  • มีสีให้เลือกหลากหลาย ไม่ต้องทำสี
  • ทนต่อแสงและความชื้น ปลวกไม่กิน
  • หดขยายตัวน้อย ทนทานแข็งแรง
  • ติดตั้งง่าย สีซีดยาก ทนต่อความแข็งแรง