การลงทะเบียนรับประกันสินค้าไม้เทียม 

3. ข้อยกเว้นการรับประกัน ภายในระยะเวลาการรับประกันนั้น

 • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงกองเก็บ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
 • คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยางไม้ เชื้อรา คราบฝังลึกจากน้ำท่วมขัง คราบอาหาร เป็นต้น
 • WPC PE สำหรับใช้งานภายนอก
 • WPC PVC ใช้งานได้ภายในและกึ่งภายนอก (ไม่โดนแดดส่องโดยตรง) เท่านั้น
 • การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ การไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่แตดต่างกันออกไป
 • การผิดรูปหรือรอยแตกขนาดเล็กเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศอากาศ สารอินทรีย์หรืออื่นๆหลังการใช้งานไปแล้ว
 • การใช้การชุมผิวหรือสารเคมีอื่นๆรวมถึงสารเคมีเคลือบหรือยาฆ่าแมลง

4. ไม้เทียมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งมีความแตกต่างทางสีโทน และลายไม้ที่แตกต่าง เลียนแบบธรรมชาติตามไม้จริง ไม่สามารถการันตีความห ลากหลายทางสีและลายซึ่งเกิดจากธรรมชาติได้ ผู้ซื้อ ผู้ติดตั้ง จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสี ลาย และคุณภาพก่อนการติดตั้ง ซึ่งทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงแผ่านที่มีตำหนิแต่จะไม่รับผิดชอบหรือรับเคลมรอยใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้ง

5.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากผู้ซื้อไม่นำใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

6. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่3

7. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ไม่รวมคา่ใช้จ่ายในการขนส่ง รื้นถอนและติดตั้งใหม่

8. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบกลับปละแจ้งผลภายใน 45 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งสินค้าชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด อ้างอิงตามตารางมูลค่าความรับผิดชอบของตัวสินค้า

คำเตือน

 • ควรศึกษาสินค้า วิธีการติดตั้งสินค้าและข้อเสนอแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัด และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ ด้วยมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทฯ วัสดุนิยม
 • ไม้เทียม WPC ไม่สามารถใช้เป็นโครงสร้างหลักภายนอกและภายในได้(ยกเว้นโครงตง)
 • ไม่ควรทาสีทับ หรือใช้งานโดยตรงกับกรด หรือต่างประเภทรุนแรง กับสินค้าโดยตรง
 • สินค้าทดแทนวัสดุธรรมชาติ อาจมีการซีดจางของสี และลายไม้อาจหลุดร่อนจากการใช้งาน
 • ไม่ควรติดตั้งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่ชื้นแฉะ อับชื้น และไม่มีอากาศถ่ายเท

การดูแลรักษา

 • ให้วิธีรักษาเสมือนไม้จริง มั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณไม้เป็นระยะนาน
 • การทำความสะอาดสามารถใช้น้ำเปล่าทำความสะอาดได้ทั่วไป หากเกิดมีคราบสกปรกให้ใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำเปล่าทำความสะอาดคราบสกปรกแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าตามอีกครั้ง
 • หากเกิดคราบฝังลึกให้ใช้น้ำยาทำความทำสะอาดที่มีส่วนผสม ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซน์ หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรค์ผสมน้ำและทำความสะอาดคราบ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า