SERVICE

บริการของเรา
1. ให้คำปรึกษาและประเมินราคา
ให้คำปรึกษา และประเมินราคาด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมช่วยปรับรูปแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงความต้องการและคุ้มค่างบประมาณของลูกค้า

2. ประกอบ และ ติดตั้ง
ให้บริการติดตั้งพร้อมด้วยทีมงานติดตั้งที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานโดยเฉพาะ

3. บริการหลังการขาย
ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในบริการหลังการขายที่ช่วยให้คุณอุ่นใจ พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขในทุกปัญหา

โทรติดต่อ Call Center 083-551-9797, 082-415-4444