ติดตั้งไม้ระแนง ไม้ท่อนกลวงภายนอก บังตารอบตึก อาคารอเนกประสงค์

ติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง

ใช้ไม้ระแนง ไม้ท่อนกลวงภายนอก ขนาด 4×2 นิ้ว กลวง และ 2×1 นิ้ว ตัน สี Ekki (น้ำตาล)

ติดตามแนวตั้ง โดยเว้นระยะห่างค่อนข้างถี่เพื่อบังตา พื้นที่ภายใน อากาศยังถ่ายเทได้ดี

ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรมชาติ